Auf der Jagd nach dem Augenblick – Die Gebirgsjagd

Director: Mathias Peschta

Writer: Mathias Peschta

Nunatak film: Director of Photography, Federico ModicaDrone FPV Operator, Federico ModicaDrone Operator, Federico Modica